Home » Brenda zyrave të Facebook!!! (FOTO)

Brenda zyrave të Facebook!!! (FOTO)

Kjo kompani në ditët e sotëme numëron afërsisht 10,000 punonjës. Gjatë viteve të fundit ka pasur rritje dëri në 45%. Madhësia e zyrave të kësaj kompani arrin në 40.000 metër katror.

13-2014-dublin 25fb9 52 f16 facebook-blue facebook-boston-jobs-facebook-hiring-at-cambridge-office-is-minimal facebook-office-by-madama-warsaw-poland-04 facebooks-hyderabad-office-2

HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/
HDRtist HDR – http://www.ohanaware.com/hdrtist/

HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/

facebook-work-environment gensler_facebook_1112 gensler_facebook_1259 gensler_facebook_1385 informal-meeting-01 informal-meeting-03 p181h0lpv31doi22ipdc1d8t1vvj35_w600_h0 scmp_24jul14_ns_facebook6__