Home » Fijet e zeza me profil bronzi

Fijet e zeza me profil bronzi

Çështja potenciale eshte qe të përfshi vizitoret në procesin pjesëmarrës të ndërveprimit në mes të hapësirës së ekspozitës dhe sendeve në ekranqe zakonisht përcakton mënyrën në të cilën një ekspozitë është projektuar.

Kjo është një pyetje që çdo ekspozitë duhet të trajtojë në organizimin dhe rregullimin e saj.

Dizajni i kësaj ekspozite merret me përvojën e vizitorit si një pjesëmarrës aktiv në hapësira e ekspozitës. Vënë në kushte disi të përgjithshme, plani synon të nxisë pjesëmarrjen e përqendruar nga ana e shikuesit duke i udhëzuar ata nëpërmjet një serie te ndryshme »ambientet« brenda vetë hapësirës së ekspozimit. Dizajni është i bazuar në përcaktimin, krijimin e disa ambienteve më të vogla brenda një hapësirë më të madhe. Dhomat mund të futen njëra pas tjetres , të ngjashme me mënyrën në të cilën ne lëvizin ndërmjet dhomave të mëdha nëpër korridoret e ngushta në një apartament banimi.

Kjo ekspozite gjendet ne Lublane te Sllovenise dhe eshte perfunduar ne vitin 2015.

c_383_eb62581b-be6b-4089-96ef-8acd1df7215c

c_383_af235fb3-edd8-43e0-9508-0a2b577aa5f8

c_383_ac63ad58-9d44-4b28-913b-53fc2ab97af0

c_383_699b268f-283c-4498-9dfb-cc5e4e2a2694

c_383_5c5742ca-7e6e-4778-a242-5dd76e5030b3-1

c_383_9e351669-9871-49b3-bd7c-ea1da6130322

c_383_44611ad4-279b-47c4-8481-5d8b969153fc

c_383_25e07af5-e85e-4eb3-a9af-dd95faf725b9

c_383_1ebdaef3-e7ea-430b-a95b-f107cd19a2e9

c_383_02f007b8-81ae-43a1-9a5b-7c7782486f5c