Home » Një mbajtës i domosdoshëm për ditët e sotme “Bed Butler 2.0”

Një mbajtës i domosdoshëm për ditët e sotme “Bed Butler 2.0”

I krijuar nga plastika polikarbonike dhe me një çmim mesatar në treg, “Bed Butler 2.0” është mbajtësi që është krijar ta mbaj vetën dhe paisjet tona. Ka një hapsirë të mjaftueshme për mbajtën e gjësendeve (telefon, libër, mbushës etj…). Çmimi I Bed Butler 2.0 është $43 dhe mund të blihet online.

Shiko galerin.

1 412ozmj-qtl bedbutler003revised_1024x1024 bed-butler-holds-on-to-your-things bed-butler-holds-on-to-your-things-1