Home » ”Përbrenda Shtabit” – Motel One

”Përbrenda Shtabit” – Motel One

”Motel One” , është pjesë e zingjirit te hoteleve më të famshme në Munich.

Kjo seli bashkon zyret e kompanisë dhe hotelin e rregulltë përbrenda një kulmi të vetëm.
Kjo hapësire është e kompletuar me salla trajnimi dhe konferencash.
Idioma e një ndërtimi të tillë ishte që të ketë shfrytëzim të shumëfishtë dhe shumë funksional.
Kështu qe nëse po kërkoni një hapësirë ku mund t’i keni të gjitha shërbimet në një vend ”Motel One” mund të jetë një vend i tillë !

DEU, München, Motel OneReception + One Campus Restaurant, Ippolito Fleitz Group Identity Architects , Fertigstellung: 2015 , DIGITAL 100 MB 8 Bit. - ©Zooey Braun; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH!/ PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!

DEU, München, Motel OneReception + One Campus Restaurant, Ippolito Fleitz Group Identity Architects , Fertigstellung: 2015 , DIGITAL 100 MB 8 Bit. - ©Zooey Braun; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH!/ PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!
motel-one-office-design-3-768x576
DEU, München, Motel OneReception + One Campus Restaurant, Ippolito Fleitz Group Identity Architects , Fertigstellung: 2015 , DIGITAL 100 MB 8 Bit. - ©Zooey Braun; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH!/ PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!
DEU, München, Motel OneReception + One Campus Restaurant, Ippolito Fleitz Group Identity Architects , Fertigstellung: 2015 , DIGITAL 100 MB 8 Bit. - ©Zooey Braun; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH!/ PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!

motel-one-office-design-6-768x576 motel-one-office-design-7-768x576 motel-one-office-design-8-768x510 motel-one-office-design-9-768x577

DEU, München, Motel OneReception + One Campus Restaurant, Ippolito Fleitz Group Identity Architects , Fertigstellung: 2015 , DIGITAL 100 MB 8 Bit. - ©Zooey Braun; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH!/ PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!