Home » Foto të dokumenteve të arkitekturës së Parisit gjatë viteve 1872-1914

Foto të dokumenteve të arkitekturës së Parisit gjatë viteve 1872-1914

Për të gjithe ata që janë te apasionuar pas historis ne kemi paraqitur disa foto të materialeve  dhe dokumenteve  të arkitekturës dhe skulptures në Paris gjatë vitete 1872-1914.

Shumica nga ato ende ekzistojnë dhe kanë po të njejten bukuri sikurse vite me herët .Gjithashtu kemi paraqitur dhe disa foto se si ato duken në ditet e sotme. /www.shtepija.com

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente

parisi-arkitektur-dokumente