Home » ‘’Shtëpia e trashë’’

‘’Shtëpia e trashë’’

Në një ekspozitë të re solo të punës së Erwin Wurm në qytetin e artistit në shtëpi të Vjenës, “Fat House” e krijuar  në vitin 2003 dhe është duke u shfaqur publikisht për herë të parë në mes të shkëlqimit barok të kryeqytetit austriak së historisë të epërme belvedere.

Ekspozita qendrore e punës Wurm përbëhet nga mbi dyzet “skulptura performuese” dhe statuja, duke shqyrtuar “shembuj të jashtëzakonshme të arkitekturës dhe objektet e përdorimit të përditshëm.”

Shtëpia e  “trashë” strehon një projeksion videosh në të cilën “shohim  të njëjtën ndërtesë të fryrë.Sipas kuratorëve, kjo shtëpi na shtynë të shtrojmë pyetje ekzistenciale, të tilla si:” Kur një shtëpi bëhet art dhe kush e përcakton atë? ”