Home » Xi’an Jiaotong – Universiteti i Liverpulit

Xi’an Jiaotong – Universiteti i Liverpulit

Universiteti i Liverpulit është i vendosur ne parkun internacional Suzhou qe  zë një mjedis të bukur  ku ka një bashkëjetesë harmonike  te traditave të pasura të qytetit kulturore dhe zhvillimin e saj të shpejtë ekonomik. Dizajni Aedas ‘për ndërtim e këtij universiteti janë frymëzuar nga gurë  të famshme Taihu të  zhvarrosura rreth qytetit Suzhou.

Gurët  Taihu janë referuar si gurët dijetar, pasi ata janë vlerësuar shumë nga dijetarët kineze. Ata janë një lloj guri gëlqeror  të ekspozuar ndaj valëve të erozioni, duke rezultuar në poret dhe vrima e gurit. Vëçanarisht në dukje, gurët janë me vlerë të lartë dekorative  dhe kanë qenë të preferuar për dizajnë te  kopshtit që nga koha e lashtë.

Aedas  kanë transformuar natyrën poroze nga gurët në një strukturë të vlefshëm më hapësira funksionale qe lidhin programe  te ndryshme brenda ndërtesës, duke përfshirë edhe një qendër te administratës, një qendër të mësuarit dhe të burimeve intelektuale, një qendër trajnimi dhe një qendër te  aktiviteteve studentore. Lartësitë e ndryshme të pavlefshme kanë krijuar një kopsht tre-dimensional brenda ndërtesës Suzhou , dhe  dhoma me tipare të qëndrueshme të tilla si futja e ditës natyrore dhe ventilimi.