Home » Kompania e automjeteve Ulugol

Kompania e automjeteve Ulugol

Objekti administrative gjendet në Stamboll të Turqisë.

Si kompani është themeluar në vitin 1986 dhe ka kryer shitjen dhe blerjen  e automjeteve të përdorura, ndërsa objekti për të cilin do të flasim është ndërtuar në vitin 2015. Ndërtesa e kompanisë Ulugöl është e vendosur në një nga rrugët kryesore të rajonit në Ataşehir, e cila është bërë një nga qendrat më të rëndësishme të jetës dhe të financave të Anadollit, u afrua si integrim i një dizajni arkitektonik funksional,  dhe të kualifikuar, dhe një identite të imazhit të realizuar të pasurive të patundshme.

Është projektuar nga grupi I arkitektëve Tago Architects.  Bashkëpunëtorët më të njohur të kësaj kompanie në fillimet e saj ishin Skoda dhe Mitsubish, ndërsa në vitin 2015 kësaj kompanie I’u bashkua edhe kompania Hunday. Është ndër kompanitë e para në Turqi e cila bën  shitjet, servisimi, pjesët e këmbimit, sigurimi dhe shërbimet e shitjes së automjeteve.

Objekti gjendet në qendër të Stambollit dhe ka një pozitë të volitshme gjeografike. Lidhet me rrugët kryesore me frekuentim të madh të automjeteve. Gjithashtu në afërsi të tij gjenden objekte me rëndësi të lartë sic janë : objekti I qeverisë , spitali , palestër sportive, banka , metro , universitet etj

Kompania ka gjithsej 200 të punësuar

Vendimet kryesore të projektimit të projektit u formuan për të vepruar si një vizion i një strukture të qëndrueshme, racionale dhe rindërtimin e tipologjisë standarde të zyreve nëpërmjet analizimit të të dhënave fizike të mjedisit në qytet. Në këtë mënyrë synonte të siguronte shkathtësinë e frontit me anë të blloqeve fleksibël, duke krijuar marrëdhënie të lirshme dhe kompaktësi duke marrë parasysh një konstrukt statik dhe duke siguruar një sinergji* ndërmjet terracave të gjelbra, funksioneve të zyrës dhe ndërveprimeve shoqërore midis punonjësve me hapësira kolektive . Për më tepër këto hapësira janë pjesë përbërëse e jetës së përditshme, hapësirat e gjelbra janë integruar në vendet e punës dhe është përmirësuar transparenca e mjedisit të vendit të punës.

Me qëllim të pasurimit të frontit me shumëllojshmëri materiale, u përdorën panele të kuqe të përbërë në pjesët e brendshme të tarracave dhe qeramika të gurit në muret pa dritare të ndërtesës. Në hapësirat e zyrave, efektet negative të diellit u minimizuan përmes paneleve me hije dielli dhe elemente vertikale. Kati i parë i frontit perëndimor të ndërtesës së zyrës së Otomotiv Ulugöl, që përbëhet nga 5 kate bodrume, një kat përdhesë dhe 10 kate normale me gjithsej 15.552 m².

Kati I përdheses përmbante nje sallë të madhe me gjithsej 335.9m2* e cila shërben për ekspozimin e veturave si dhe pjesën e bërthamës me sanitarie dhe kthinat e nevojshme, ndërsa katet e tjera prej 1-10 kanë nga një sallë me 235.9m2 e cila shërben për zyre , te cilat janë të sistemit te lire, dhe bërthamën e cila ka 2 parë shkallë të cilat njëkohësisht shërbejnë edhe si shkallë kundër zjarrit , 4 ashensor  si dhe sanitariet e nevojshme. Nën katin e përdheses gjenden 5 etazha të cilat shërbejnë kryesisht për parking. Lidhja me parkingjet e garazhës u mundësua përmes ashensorëve të makinave.

Vendimet kryesore të dizajnit të ndërtesës së zyrave të Ulugöl Otomotiv, të cilat ndanë hapësirën e banimit nga projektet e tjera me dizajnin e fasadës që integron materiale të ndryshme dhe me identitetin e saj arkitektural unik, është dhënë pas analizimit të të dhënave fizike mjedisore në qytet. Gjatë procesit të dizajnimit, ajo u veprua me një vizion të strukturës së qëndrueshme. Tago Architects reinterpretuan një tipologji standarde të zyreve duke projektuar ndërtesën e zyrave të Otomotiv Ulugöl me shumëllojshmërinë e masave të ndryshueshme, hapësirën planifikuese dhe marrëdhëniet e shfrytëzimit në katet e mesme në mënyrën më efikase.

Duke theksuar se hapësira e gjelbërt është një pjesë integrale e jetës së përditshme, Arkitekti Gökhan Aktan Altuğ dëshironte që njerëzit të jenë të kënaqur me hapësirat në të cilat punojnë. Në këtë kontekst, ata kujdesen shumë për cilësinë e gjelbër, dhe nuk i konsiderojnë dizajnet e tyre të jashtme dhe të brendshme pavarësisht nga cilësi e gjelbër. Zyra e Automobilistikës Ulugöl gjithashtu synon të rrisë transparencën e fushave të punës duke integruar strukturën e gjelbër në zonat e punës përmes tarracave të hapura, kështu duke rritur transparencen në vendet e punës.