Home » 23 Monumente të harruara nga ish-Jugosllavia

23 Monumente të harruara nga ish-Jugosllavia

Më poshtë do të gjeni një koleksion të pabesueshëm të fotografive nga Jan Kempenaers. Të gjitha imazhet janë nga libri i tij, thjesht titulluar Spomenik. Ju mund ta gjeni librin për shitje nëpërmjet botuesit Roma ose në Amazon. Detaje rreth këtyre monumenteve interesante së bashku me një pasqyrë të shkurtër të Jugosllavisë mund të gjenden edhe më poshtë. Kënaquni!

Podgarica

Kosmaj

Tjentishte

Nishë

Kadinjaca

Mali i Petrovës

Kozara

Mitrovica

Ura e Sanës

Jasenovac

Krushevë

Grmec

Korenic

Makljen

Kolashin

Brezovica

Ostra

Zenica

Sisak

Sinj

Lumi Ilir

Knin

Nikshiq