Home » Ide kreative me shtyllat e trafikut

Ide kreative me shtyllat e trafikut

Shtylla e trafikut është një post i fortë, i shkurtër dhe vertikal.

Shtyllat e trafikut mund të përdoren, ose për të kontrolluar madhësinë e marrjes së trafikut duke kufizuar lëvizjet, ose për të kontrolluar shpejtësinë e trafikut duke ngushtuar hapësirën në dispozicion. Instituti i Kërkimeve të Transportit  zbuloi se vendosja e shtyllave në daljet e autostradave për të kontrolluar trafikun gjithashtu reduktonte aksidente.

Dosjet e përhershme të destinuara për qëllime të kontrollit të trafikut mund të ngrihen afër njëra-tjetrës, për shembull, që bllokojnë makinat e zakonshme, por të distancuara gjerësisht për të lejuar lejimin e automjeteve dhe biçikletave me qëllim të veçantë. Shtyllat e trafikut  mund të përdoren gjithashtu për të mbyllur zonat pa makinë. Gjithashtu përdoren për të kontrolluar parkimin e mbingarkesës mbi trotuaret dhe pragjet ,që në kohët e fundit ka filluar te frekuentohet edhe në Kosovë.

Shtyllat  mund të jenë të përkohshëm dhe të lëvizshëm.

Disa artist duke e parë që  shtyllat janë paska të mërzitshme ata kane bërë disa ide kreative  që ju ftojmë ti shihni ne vazhdim

Shtylla Trafiku Shtepija.com