Home » Një shtëpi që e dëshiron secili nga ne (FOTO)

Një shtëpi që e dëshiron secili nga ne (FOTO)

Është një shtëpi me pamje madhështore dhe me përmasa minimale. E projektuar dhe ndërtuar nga arkitekti Jeffery S. Broadhurst, shtëpia gjendet në thellësi të maleve në perëndim të Virgjinias USA. Rruga për në këtë shtëpi mund të kalohet vetem me mjetet e transportit Off-road. Z.Broadhurst tregon se shtëpia është ndërtuar e gjitha nga materialet e ricikueshme.