Home » Shtëpit prej kontinierëve, disa nga më të mirat (FOTO)

Shtëpit prej kontinierëve, disa nga më të mirat (FOTO)

Në ditët e sotme, nga jeta mund të marrësh shumë më shumë se strehim, ushqim dhe veshje. Në 50 vitet e fund bota ka evuluar shumë, sidomos me ambientet e banimit ku imagjinata jonë nuk të ndalur.

Njerëzit jetojnë në shtëpi gjithnjë e më të ndryshme që i përshtaten më mirë nevojat e tyre. Disa njerëz blejnë shtëpi të mëdha prej betoni, çeliku dhe xhami për të përforcuar pozitat e tyre sociale dhe të tjerët zgjedhin diçka të ndryshme. Sido që të jetë, kjo është diçka që i përshtatet nevojave të tyre. Një ide e çmendur është të ndërtoni një shtëpi prej një kontinieri për bartjën e mallrave.

Por disa njerëz kanë arritur që me kreativitetin e tyre te krijon shtëpi të jashtëzakonshme nga këta kontinier, që në ditët e sotëme janë një trend në rritje.

1.Shtëpi për mysafirët

Një nga projektet më interesante që kam parë deri më tani është kjo shtëpi e mrekullueshme për mysafirërt e bërë nga një kontinier I mallrave për anije.

2.Përtej imagjinatës

Ky krijim sfidon gjithqka që ju keni ditur në lidhje më shtëpitë. Kjo bukuri është krijuar nga kontinierët e anijeve. Shtëpija ndodhet në Neë Jersey dhe është projektuar nga arkitekti Adam Kalkin i cili thotë se përparsia kryesore për ndërtimin e një shtëpije të tillë është se, ju mund ta blini një kontinier me çmim prej $1000.

3.Kontinier të ngjyrosur

Një tjetër projekt i rëndësishëm vjen nga Arkitekt Brazilian MarcioKogan. Kjo shtëpi është ndërtuar nga kontinierët, kurse idea ka lindur nga përdorimit i elementeve industriale që mund të mbledheshin lehtë në një periudhë shumë të shkurtër kohe.