Home » Kopshti zoologjik La Garenne (FOTO)

Kopshti zoologjik La Garenne (FOTO)

Për 48 vjet, kopshti zoologjik La Garenne kishte zënë një vend në fshatin Le Vaud. Në vitin 2013 u zhvillua nje projekt për ta lëvizur të gjithë kopshtin zoologjik në një vend shumë më të madh fqinj. Një koncept i ri u zhvillua, duke shfaqur  gjurmë edukative Sfida kryesore për arkitektët ishte, të përfshinte në këtë mjedis një strukturë të ndërtuar që do të siguronte funksionet e nevojshme hyrëse dhe do të përcaktojë identitetin e ri të kopshtit zoologjik La Garenne.Që nga fillimi i hulumtimit të tyre, arkitektët u përqendruan në çështjen e kufijve nga nje aspekt i natyrshëm i një parku zoologjik: perimetrit të parkut, rrugëve hyrëse dhe hyrjeve, hapësirave publike, barrierave të formuara nga bimët dhe nga strukturat e ndërtuara etj. Pavijoni i hyrjes në vetvete është një kufi, i përafruar, ashtu siç është me kufirin natyror të formuar nga pylli përgjatë rrugës Du Bois-Laurent në fundin më të ulët të vendit. Ndërtesa e pavijonit është mënyra e vetme për të hyrë në vend, duke vepruar si një filtër midis botës së jashtme dhe botës së projektuar  natyrore të parkut zoologjik.

Dizajni

Përfundimet e projektimit të ndërtesës përdoren për të përcaktuar dy hapësira kryesore publike: hyrjen në njërën anë dhe qendrën e kopshtit zoologjik në anën tjetër. Kalimi i kësaj ndërtese, sinjalizon  vizitorët se ata po hyjnë në kopshtin zoologjik  ,këtë kalim  ata e bëjnë  në qendër, pika më e ngushtë e strukturës. Arritja përmes këtij kanali të kufizuar u jep vizitorëve ndjenjën  e qasjes  së menjëhershme në botën e kopshtit zoologjik.Elementet primare funksionale të pavionit janë inkorporuar vazhdimisht përgjatë gjatësisë së tij. Skajet e ndërtesës hapen për të krijuar hapësira në të dy anët ,për pritjen, dhe dyqanin në njërën anë, duke të të çuar në restorant, dhe për një hapësirë ngjarjeje me shumë qëllime nga ana tjetër. Kulmi gjithashtu ulet në qendër, duke theksuar pikën e hyrjes dhe duke u zhdukur në të dyja anët për të akomoduar objektet pritëse ngjitur.

Aspektet e ndërtimit

Koncepti i ndërtimit është i arsyeshëm dhe ekonomik. Elementet janë kryesisht të parafabrikuara, duke lejuar ndërtimin e shpejtë dhe efikas. Zgjedhja e këtij lloji të strukturës gjithashtu e bën ndërtimin të lehtë për t’u çmontuar  dhe të lehtë për  riciklimi. Ndërtesa përdor materiale ,të prejardhjes, së kontrolluar dhe të certifikuar. I  gjithë druri strukturor është i certifikuar nga FSC ose i barasvlefshëm. Ndërtesa si tërësi ka fituar Certifikimin e origjinës Bois Suisse për përdorimin e drurit zviceran. Ndërtimi i drurit përfaqëson 157 m3 të vëllimit të ndërtuar: me fjalë të tjera, 97% e materialeve ndërtimore të përdorura janë në origjinën zvicerane.