Home » Shtëpitë që janë në harmoni me mjedisin (FOTO)
arkitektur shtepi

Shtëpitë që janë në harmoni me mjedisin (FOTO)

Top shtëpitë eko në botë. Nga izolimi te furnizimi me energji, së bashku me pajisjet dhe paraqitjen e planit të dyshemesë, shumë gjëra shkojnë në një shtëpi eko-miqësore.

As këto shtëpi nuk janë të lira. Megjithatë, në planin afatgjatë, ato me siguri do të kursejnë në kostot e energjisë. Disa nga këto shtëpi mund të planifikohen dhe ndërtohen për një afat të shkurtër kohor, disa të tjera duhet një kohë më e gjatë për ti planifikuar dhe ndërtuar.

Gjithsesi, e ardhmja e këtyre shtëpive do te jetë gjithmon e më e garantuar.