Home » Apartamente EDEN Singapore (FOTO)
apartment

Apartamente EDEN Singapore (FOTO)

EDEN është krijuar për t’i ngjarë një tehe kurrizor, fusha të thjeshta vertikale drejtvizore me dritare të holla formojnë tehun me ballkone me ngjashmëri të kopshteve të vendosura në mes.

Kjo qasje jep privatësi për secilin prej njëzet apartamenteve dhe lejon një hapësirë të mjaftueshme qendrore të jetesës që formon zemrën e secilës banesë.

Muret prej betoni të pazakonta janë formuar me një hartë topografike të terrenit të Singaporit e cila është abstraguar për të krijuar një strukturë unike tre-dimensionale.