Home » Shtëpia e takimeve, stili minimal (FOTO)
arkitektur shtepi

Shtëpia e takimeve, stili minimal (FOTO)

Shtëpia është projektuar në qendrën historike të Tondela dhe është një rekord i periudhave të ndryshme kohore. Një depo e vogël shndërrohet në një shtëpi, duke shënuar momentin e ndërhyrjes bashkëkohore, ndërsa përjetëson njëkohësisht shkallën dhe idenë e kontekstit urban përreth.

 

Në ndërtesën ekzistuese, krijohet një zbrazëti qendrore duke rritur perimetrin e kontaktit me pjesën e jashtme. Patio që krijohet merr dritë dhe hije, ofron një atmosferë të re private dhe të mbrojtur, një marrëdhënie të re midis pjesës së brendshme dhe të jashtme, një hapësirë të vazhdueshme që përhapet nëpër zonat shoqërore të shtëpisë.