Home » Hapësira e kohës së lirë (FOTO)
arkitektur

Hapësira e kohës së lirë (FOTO)

Hapësira e kohës së lirë është zhvilluar në një ngastër të pjerrët nën shpatin e hekurudhës së vjetër, në një komunë afër Burgos. Pavioni, elementi më i spikatur i programit, ndodhet në pjesën më të lartë të parcelës për të lejuar pamje në jug të hapësirave të tjera dhe mjedisit urban.

Në zonën ku ndërtesa e vogël shtrihet në tokë, muret prej betoni të sistemit të tarracës shndërrohen në një hapësirë të mbyllur dhe të varrosur që përdoret si bodrum, e ndriçuar natyrshëm nga shiriti i sipërm falë paraqitjes së seksionit.

Elementet e programit – të jashtme dhe të brendshme shpërndahen, duke u ngjitur nga skaji jugor pjesa e gjelbër, pishina, një pjesë e dytë e gjelbër dhe pavijoni.

Këto platforma komunikojnë ose ngjiten përmes shkallëve të jashtme dhe shkallëve të brendshme, të ndriçuara natyrshëm.