Home » Pavijoni i dëgjimit të shiut të AUA (FOTO)
arkitektur

Pavijoni i dëgjimit të shiut të AUA (FOTO)

Epo në fshatrat tradicionalë nuk është vetëm një bartës i jetës së përditshme por edhe një medium i komunikimit publik. Pavioni i dëgjimit të shiut ndoqi temën e “Vendbanimeve të artit në stilin e ri Hui” në planifikimin e kampusit u mbështet në ruajtjen e vjetër për të shprehur vizionin e bashkëjetesës harmonike midis modernes dhe traditës, njeriut dhe natyrës.

Punimet tokësore të gërmuara në kampus u grumbulluan në hapësirën e hapur në anën lindore të pusit, duke krijuar një kodër dhjetë metra me një temperament të ri topografik. Në kombinim me pusin, u ngrit një “pavijon pusi” dhe një “korridor shikimi malor”.

Lartësia e ndërtesës ishte depresionuar qëllimisht, horizontale dhe e tejzgjatur. Pavioni dhe kodra vareshin nga njëri-tjetri. Disa mure të rrethuara për të formuar një hapësirë hapjeje në kodër. Muri verior u fut në kodër, duke lidhur pavijonin me kodrën dhe duke çuar njerëzit në rrugën e alpinizmit.