Home » Shkolla e inxhinierisë në Cornacy të Francës (FOTO)
exterior

Shkolla e inxhinierisë në Cornacy të Francës (FOTO)

“South Brittany’s Higher School of Engineering” është një mikrokozmos I bashkuar i së cilës është i organizuar monolitit kompakt I këtijë objekti shumëngjyrësh nga i cili rrezatojnë dy krahët e ndërtesës.

Shkolla është pjesë e një reflektimi të përgjithshëm nga ANMA në lidhje me hapësirat intersticiale. Nxitja e ndërveprimit midis studentëve, mësuesve, studiuesve dhe stafit, ato janë thelbësore për procesin e sinergjisë pozitive të shkollës.